Aart Bhaktine Smarata Keshav-आर्त भक्तिने स्मरता केशव

आर्त भक्तिने स्मरता केशव कोटि जीवने तुझ्यात विरतील॥ ध्रॄ ॥

शांतह्रदय तू विशाल सागर चारित्र्याचा शुभ्र हिमाचल
आकाशाची तुझी भव्यता प्रसन्न जीवन गंगेचे जल॥१॥

उदरि लाव्हा रसरसलेला वरुन पण ही क्षमाशिलता
त्यासम जीवन तुझे केशवा उरांत ज्वाला वरुन शीतल॥२॥

धुतले अमुचे मलीन जीवन घर्मबिंदुचे शिंपुन तू जल
राष्टभक्तिचे बीज पेरुनी तूच फुलविली धरती शामल॥३॥

कॄतिचा धरिला तू गोवर्धन लावून त्याला कोटी बाहुबल
मातॄभक्तीच्या सेतूवरुनी स्वर्ग जिंकण्या वीर धावतिल॥ ४॥

मातृमंदिरी धुंद होउनी लावुनि भाली मातृचरणधुल
कोटि मुखांनी तूच गर्जला जय मृत्युंजय माता मंगल॥५॥

भवितव्याच्या सागरातला स्तंभदीप तू निर्भय निश्चल
करोत कितीही आज उपेक्षा अखेर सारे तुलाच स्मरतिल॥६॥

तुझ्या स्मृतीने जीव तगमगे नेत्रांतुन जल निर्मळ खळते
कणाकणाने विरुन व्हावे श्रध्देया मी अंश तुझ्यातिल॥७॥

ārta bhaktine smaratā keśava koṭi jīvane tujhyāta viratīla || dhrṝ ||

śāṁtahradaya tū viśāla sāgara cāritryācā śubhra himācala
ākāśācī tujhī bhavyatā prasanna jīvana gaṁgece jala ||1||

udari lāvhā rasarasalelā varuna paṇa hī kṣamāśilatā
tyāsama jīvana tujhe keśavā urāṁta jvālā varuna śītala ||2||

dhutale amuce malīna jīvana gharmabiṁduce śiṁpuna tū jala
rāṣṭabhaktice bīja perunī tūca phulavilī dharatī śāmala ||3||

kṝticā dharilā tū govardhana lāvūna tyālā koṭī bāhubala
mātṝbhaktīcyā setūvarunī svarga jiṁkaṇyā vīra dhāvatila || 4 ||

mātṛmaṁdirī dhuṁda hounī lāvuni bhālī mātṛcaraṇadhula
koṭi mukhāṁnī tūca garjalā jaya mṛtyuṁjaya mātā maṁgala ||5||

bhavitavyācyā sāgarātalā staṁbhadīpa tū nirbhaya niścala
karota kitīhī āja upekṣā akhera sāre tulāca smaratila ||6||

tujhyā smṛtīne jīva tagamage netrāṁtuna jala nirmaḻa khaḻate
kaṇākaṇāne viruna vhāve śradhdeyā mī aṁśa tujhyātila ||7||

Leave a Reply