Aī tujhyāca pāyī – आई तुझ्याच पायी

आई तुझ्याच पायी मजला सुखे मरु दे
यश माप हे भरु दे॥धृ॥

कसली विलोभने ही
दिसतील ठायि ठायी
उडवीन ठोकरीने
तव साउली असु दे ॥१॥

तव पुत्र कोटि कोटी
परि भाग्य ना ललाटी
जाणीव जाळिते ही
रजनी तरी जळू दे॥२॥

निज संपदा घराला
येता फिरुन तिजला
पद दोन टाकण्याते
मम देह हा असु दे॥३॥

उधळीन प्राण माझे
चरणास रक्त ताजे
हसरा मुखेंदु आई
मम लोचनी असू दे॥४॥

समरी ध्वजा चढावी
गगनी उषा हसावी
जयनाद होउनीया
श्रवणी तुझ्या पडू दे॥५॥

āī tujhyāca pāyī majalā sukhe maru de
yaśa māpa he bharu de ||dhṛ||

kasalī vilobhane hī
disatīla ṭhāyi ṭhāyī
uḍavīna ṭhokarīne
tava sāulī asu de ||1||

tava putra koṭi koṭī
pari bhāgya nā lalāṭī
jāṇīva jāḻite hī
rajanī tarī jaḻū de ||2||

nija saṁpadā gharālā
yetā phiruna tijalā
pada dona ṭākaṇyāte
mama deha hā asu de ||3||

udhaḻīna prāṇa mājhe
caraṇāsa rakta tāje
hasarā mukheṁdu āī
mama locanī asū de ||4||

samarī dhvajā caḍhāvī
gaganī uṣā hasāvī
jayanāda hounīyā
śravaṇī tujhyā paḍū de ||5||

Leave a Reply