Aika Ho tutale – ऐका हो तुटले

ऐका हो तुटले परदास्याचे बंध
धुम् धडाड धुम् हो रायगडवर नाद॥धृ॥

पाडवा आज नच तरी गुढ्या वरि चढल्या
चहुंकडे तोरणे रांगोळ्याही सजल्या
तोफांच्या नादे होति दिशा दश धुंद॥१॥

अंबरात भगवा ध्वज डौलाने डोले
रक्षणार्थ त्याच्या असंख्य सेना चाले
चौफेर पसरला आनंदी आनंद॥२॥

किल्ल्यांचे वळले दिल्लिकडे दरवाजे
जणु शिवरायांची इच्छा त्यांना उमजे
ते दूर न उरले आता काश्मिर सिंध॥३॥

नव उत्साहाने हिंदुजाति संचरली
दुष्टांची ह्रदये भीतीने धडधडली
दडवतील तोंडे आता शत्रु मदांध॥४॥

ही नव्या युगाची वाजे नौबत आज
जाहले शिवाजी छत्रपती महाराज
हे त्यांचे निर्मल यश जणु प्रतिपच्चंद्र॥५॥

अभिधान सार्थ हे व्हावे हिंदुस्थान
म्हणुनिया जिवाचे ज्यांनी केले रान
त्याचीच तपस्या हे सिंहासन वंद्य॥६॥

aikā ho tuṭale paradāsyāce baṁdha
dhum dhaḍāḍa dhum ho rāyagaḍavara nāda ||dhṛ||

pāḍavā āja naca tarī guḍhyā vari caḍhalyā
cahuṁkaḍe toraṇe rāṁgoḻyāhī sajalyā
tophāṁcyā nāde hoti diśā daśa dhuṁda ||1||

aṁbarāta bhagavā dhvaja ḍaulāne ḍole
rakṣaṇārtha tyācyā asaṁkhya senā cāle
cauphera pasaralā ānaṁdī ānaṁda ||2||

killyāṁce vaḻale dillikaḍe daravāje
jaṇu śivarāyāṁcī icchā tyāṁnā umaje
te dūra na urale ātā kāśmiara siṁdha ||3||

nava utsāhāne hiṁdujāti saṁcaralī
duṣṭāṁcī hradaye bhītīne dhaḍadhaḍalī
daḍavatīla toṁḍe ātā śatru madāṁdha ||4||

hī navyā yugācī vāje naubata āja
jāhale śivājī chatrapatī mahārāaja
he tyāṁce nirmala yaśa jaṇu pratipaccaṁdra ||5||

abhidhāna sārtha he vhāve hiṁdusthāna
mhaṇuniyā jivāce jyāṁnī kele rāna
tyācīca tapasyā he siṁhāsana vaṁdya ||6||

Leave a Reply