श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ अष्टोत्तर शतनामावली – Shri Akkalkot Swami Samarth Ashtottara Shatanamavali

0

॥ अथ श्रीस्वामी समर्थ अष्टोत्तरशत नामावली ॥

 1. ॐ दिगंबराय नमः ।
 2. ॐ वैराग्यांबराय नमः ।
 3. ॐ ज्ञानांबराय नमः ।
 4. ॐ स्वानंदांबराय नमः ।
 5. ॐ अतिदिव्यतेजांबराय नमः ।
 6. ॐ काव्यशक्तिप्रदायिने नमः ।
 7. ॐ अमृतमंत्रदायिने नमः ।
 8. ॐ दिव्यज्ञानदत्ताय नमः ।
 9. ॐ दिव्यचक्षुदायिने नमः ।
 10. ॐ चित्ताकर्षणाय नमः । १०
 11. ॐ चित्तप्रशांताय नमः ।
 12. ॐ दिव्यानुसंधानप्रदायिने नमः ।
 13. ॐ सद्गुणविवर्धनाय नमः ।
 14. ॐ अष्टसिद्धिदायकाय नमः ।
 15. ॐ भक्तिवैराग्यदत्ताय नमः ।
 16. ॐ भुक्तिमुक्तिशक्तिप्रदायिने नमः ।
 17. ॐ आत्मविज्ञानप्रेरकाय नमः ।
 18. ॐ अमृतानंददत्ताय नमः ।
 19. ॐ गर्वदहनाय नमः ।
 20. ॐ षड्रिपुहरिताय नमः । २०
 21. ॐ भक्तसंरक्षकाय नमः ।
 22. ॐ अनंतकोटिब्रह्मांडप्रमुखाय नमः ।
 23. ॐ चैतन्यतेजसे नमः ।
 24. ॐ श्रीसमर्थयतये नमः ।
 25. ॐ आजानुबाहवे नमः ।
 26. ॐ आदिगुरवे नमः ।
 27. ॐ श्रीपादश्रीवल्लभाय नमः ।
 28. ॐ नृसिंहभानुसरस्वत्यै नमः ।
 29. ॐ अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ।
 30. ॐ चंचलेश्वराय नमः । ३०
 31. ॐ कुरवपुरवासिने नमः ।
 32. ॐ गंधर्वपुरवासिने नमः ।
 33. ॐ गिरनारवासिने नमः ।
 34. ॐ श्रीशैल्यनिवासिने नमः ।
 35. ॐ ओंकारवासिने नमः ।
 36. ॐ आत्मसूर्याय नमः ।
 37. ॐ प्रखरतेजःप्रवर्तिने नमः ।
 38. ॐ अमोघतेजानंदाय नमः ।
 39. ॐ दैदीप्यतेजोधराय नमः ।
 40. ॐ परमसिद्धयोगेश्वराय नमः । ४०
 41. ॐ कृष्णानंद-अतिप्रियाय नमः ।
 42. ॐ योगिराजराजेश्वराय नमः ।
 43. ॐ अकारणकारुण्यमूर्तये नमः ।
 44. ॐ चिरंजीवचैतन्याय नमः ।
 45. ॐ स्वानंदकंदस्वामिने नमः ।
 46. ॐ स्मर्तृगामिने नमः ।
 47. ॐ नित्यचिदानंदाय नमः ।
 48. ॐ भक्तचिंतामणीश्वराय नमः ।
 49. ॐ अचिंत्यनिरंजनाय नमः ।
 50. ॐ दयानिधये नमः । ५०
 51. ॐ भक्तहृदयनरेशाय नमः ।
 52. ॐ शरणागतकवचाय नमः ।
 53. ॐ वेदस्फूर्तिदायिने नमः ।
 54. ॐ महामंत्रराजाय नमः ।
 55. ॐ अनाहतनादप्रदानाय नमः ।
 56. ॐ सुकोमलपादांबुजाय नमः ।
 57. ॐ चित्शक्त्यात्मने नमः । चिच्छ
 58. ॐ अतिस्थिराय नमः ।
 59. ॐ माध्याह्नभिक्षाप्रियाय नमः ।
 60. ॐ प्रेमभिक्षांकिताय नमः । ६०
 61. ॐ योगक्षेमवाहिने नमः ।
 62. ॐ भक्तकल्पवृक्षाय नमः ।
 63. ॐ अनंतशक्तिसूत्रधाराय नमः ।
 64. ॐ परब्रह्माय नमः ।
 65. ॐ अतितृप्तपरमतृप्ताय नमः ।
 66. ॐ स्वावलंबनसूत्रदात्रे नमः ।
 67. ॐ बाल्यभावप्रियाय नमः ।
 68. ॐ भक्तिनिधानाय नमः ।
 69. ॐ असमर्थसामर्थ्यदायिने नमः ।
 70. ॐ योगसिद्धिदायकाय नमः । ७०
 71. ॐ औदुंबरप्रियाय नमः ।
 72. ॐ वज्रसुकोमलतनुधारकाय नमः ।
 73. ॐ त्रिमूर्तिध्वजधारकाय नमः ।
 74. ॐ चिदाकाशव्याप्ताय नमः ।
 75. ॐ केशरचंदनकस्तूरीसुगंधप्रियाय नमः ।
 76. ॐ साधकसंजीवन्यै नमः ।
 77. ॐ कुंडलिनीस्फूर्तिदात्रे नमः ।
 78. ॐ अलक्ष्यरक्षकाय नमः ।
 79. ॐ आनंदवर्धनाय नमः ।
 80. ॐ सुखनिधानाय नमः । ८०
 81. ॐ उपमातीते नमः ।
 82. ॐ भक्तिसंगीतप्रियाय नमः ।
 83. ॐ अकारणसिद्धिकृपाकारकाय नमः ।
 84. ॐ भवभयभंजनाय नमः ।
 85. ॐ स्मितहास्यानंदाय नमः ।
 86. ॐ संकल्पसिद्धाय नमः ।
 87. ॐ संकल्पसिद्धिदात्रे नमः ।
 88. ॐ सर्वबंधमोक्षदायकाय नमः ।
 89. ॐ ज्ञानातीतज्ञानभास्कराय नमः ।
 90. ॐ श्रीकीर्तिनाममंत्राभ्यां नमः । ९०
 91. ॐ अभयवरदायिने नमः ।
 92. ॐ गुरुलीलामृतधाराय नमः ।
 93. ॐ गुरुलीलामृतधारकाय नमः ।
 94. ॐ वज्रसुकोमलहृदयधारिणे नमः ।
 95. ॐ सविकल्पातीतनिर्विकल्पसमाधिभ्यां नमः ।
 96. ॐ निर्विकल्पातीतसहजसमाधिभ्यां नमः ।
 97. ॐ त्रिकालातीतत्रिकालज्ञानिने नमः ।
 98. ॐ भावातीतभावसमाधिभ्यां नमः ।
 99. ॐ ब्रह्मातीत-अणुरेणुव्यापकाय नमः ।
 100. ॐ त्रिगुणातीतसगुणसाकारसुलक्षणाय नमः । १००
 101. ॐ बंधनातीतभक्तिकिरणबंधाय नमः ।
 102. ॐ देहातीतसदेहदर्शनदायकाय नमः ।
 103. ॐ चिंतनातीतप्रेमचिंतनप्रकर्षणाय नमः ।
 104. ॐ मौनातीत-उन्मनीभावप्रियाय नमः ।
 105. ॐ बुद्ध्यतीतसद्बुद्धिप्रेरकाय नमः ।
 106. ॐ मत्प्रिय-पितामहसद्गुरुभ्यां नमः ।
 107. ॐ पवित्रतमतात्यासाहेबचरणारविंदाभ्यां नमः ।
 108. ॐ अक्कलकोटस्वामिसमर्थाय नमः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *