Asu amhi sukhane – असु अम्ही सुखाने पत्थर पायातील

असु अम्ही सुखाने पत्थर पायातील
मंन्दिर उभविणे हेच आमुचे शील॥धृ॥

आम्हास नको मुळी मान मरातब काही
कीर्तीची आम्हा हाव मुळीही नाहि
सर्वस्व अर्पिले मातृभूमिचे ठायी
हे दैवत अमुचे ध्येयमंदिरातील ॥१॥

वृक्षांच्या शाखा उंच नभांतरि जावो
विश्रांतिसुखाते विहगवृंद वरि घेवो
जरि देईल टकरा नाग बलाने देवो
करु अमर पाजुनी रस पाताळातील ॥२॥

जरि असले अमुचे रुपहि ओंगळवाणे
सोसून टाकिचे घाव बदलवू जिणे
गुणसुमने आम्ही विकसित करु यत्नाने
पावित्र्ये जीवन का न होइ तेजाळ॥३॥

asu amhī sukhāne patthara pāyātīla
maṁndira ubhaviṇe heca āmuce śīla ||dhṛ ||

āmhāsa nako muḻī māna marātaba kāhī
kīrtīcī āmhā hāva muḻīhī nāhi
sarvasva arpile mātṛbhūmice ṭhāyī
he daivata amuce dhyeyamaṁdirātīla ||1||

vṛkṣāṁcyā śākhā uṁca nabhāṁtari jāvo
viśrāṁtisukhāte vihagavṛṁda vari ghevo
jari deīla ṭakarā nāga balāne devo
karu amara pājunī rasa pātāḻātīla ||2||

jari asale amuce rupahi oṁgaḻavāṇe
sosūna ṭākice ghāva badalavū jiṇe
guṇasumane āmhī vikasita karu yatnāne
pāvitrye jīvana kā na hoi tejāḻa ||3||

Leave a Reply