Dundubhi Yashachya Vajavu-दुदुंभी यशाच्या वाजवू (Marathi)

दुदुंभी यशाच्या वाजवू संक्रांत जनमनी जागवू॥धृ॥

शिस्तशील ही हिंदू जनता
एक स्वभावे समर्थ होता
पूर्विच्या वैभवा लाजवू॥१॥

संघटनेचा हा अभिमान
संघटनेची कृती सुजाण
ब्रीद हे अंतरी वागवू॥२॥

भीती नीती एक व्यक्तिची
राष्ट्रकारणी कधी न जाची
निर्भयी वृत्ति हि दाखवू॥३॥

व्यक्ति संशयी मरणाधीन
राष्ट्रवाद सर्वांचा प्राण
अंतरी वन्ही हा चेतवू॥४॥

तत्वे उसनीयेति न कामी
जे उसने ते पूर्ण निकामी
घन तमी राष्ट्र हे हासवू॥५॥

एक ध्येय हे एक मार्ग हा
एक शासनी राष्ट्रधर्म हा
जागत्या ज्योति ह्या वाढवू॥६॥

duduṁbhī yaśācyā vājavū saṁkrāṁta janamanī jāgavū ||dhṛ||

śistaśīla hī hiṁdūa janatā
eka svabhāve samartha hotā
pūrvicyā vaibhavā lājavū ||1||

saṁghaṭanecā hā abhimāna
saṁghaṭanecī kṛtī sujāṇa
brīda he aṁtarī vāgavū||2||

bhītī nītī eka vyakticī
rāṣṭrakāraṇī kadhī na jācī
nirbhayī vṛtti hi dākhavū ||3||

vyakti saṁśayī maraṇādhīna
rāṣṭravāda sarvāṁcā prāṇa
aṁtarī vanhī hā cetavū ||4||

tatve usanīyeti na kāmī
je usane te pūrṇa nikāmī
ghana tamī rāṣṭra he hāsavū ||5||

eka dhyeya he eka mārga hā
eka śāsanī rāṣṭradharma hā
jāgatyā jyoti hyā vāḍhavū ||6||

Leave a Reply