Gauravu Punha Apuli Hindumay-गौरवु पुन्हा आपुली हिण्दुभुमाय (Marathi)

गौरवु पुन्हा आपुली हिण्दुभुमाय
हे जिणे खरोखर आम्हा शोभते काय॥धृ॥

वारसा आपुला दिव्य गुणांचा थोर
हा परिस हाती का मग दीन विचार
ते विशाल जीवन पुन्हा जागवू मानी
आठवा आपुली त्रिलोकमान्या जननी
लागली घराला आग
सर्वस्व गिळाया आली
झोपेचे कसले सोंग
ही कर्तृत्वाची होळी
जागीच करावे निष्फळ आम्ही काय हाय रे हाय॥१॥

आसेतु हिमाचल अखंड भारत देश
हिंदुत्वावरती निर्भर येथिल श्वास
हा भगवंताचा केतु गौरवे गाई
त्या युगपुरुषाचे गान तोल ज्या नाही
दुर्दम्य ऐक्य राष्ट्राचे
व्यक्तित्वाला आधार
ते मूळ जरा का काचे
फैलतो घोर अंधार
गाडून टाकू ही कीड दुहीच्या शिरी रोवुनी पाय॥२॥

प्रिय मातृभूमिच्या सुखात अमुचे भाग्य
हा मंत्र आमुचा तेच त्रिकाली सत्य
हा ध्वनी भिडवु या उंच उंच आकाशा
हा घोषच सारी पळविल दूर निराशा
ही अखंड जळती ज्योत
ठेवूच आम्हिही जळती
अविचल ठेवुनिया चित्त
पाऊल ठेवूया पुढती
पुरुषार्थ आमुचा इथे अजुनी ना अस्तंगत होय॥३॥

हृदयांत वसावी अखंड तूझी मूर्ती
तू सदैव जननी अम्हा चेतना स्फूर्ती
तव दिव्य ध्वजाचा उठो फिरुन हुंकार
ऐक्याच्या घोष घुमो राष्ट्र-मंदीर
पथ हाच एक शांतीचा
इतिहास नेमका दावी
बुजवून दुहीच्या खाचा
ऐश्वर्ये नटवू आई
लेकरे तिची सहतील काय हा तिजवरील अन्याय॥४॥

gauaravu punhā āpulī hiṇdubhumāya
he jiṇe kharokhara āmhā śobhate kāya||dhṛ||

vārasā āpulā divya guṇāṁcā thora
hā parisa hātī kā maga dīna vicāra
te viaśāla jīvana punhā jāgavū mānī
āṭhavā āpulī trilokamānyā jananī
lāgalī gharālā āga
sarvasva giḻāyā ālī
jhopece kasale soṁga
hī kartṛtvācī hoḻī
jāgīca karāve niṣphaḻa āmhī kāya hāya re hāya ||1||

āsetu himācala akhaṁḍa bhārata deśa
hiṁdutvāvaratī nirbhara yethila śvāsa
hā bhagavaṁtācā ketu gaurave gāī
tyā yugapuruṣāce gāna tola jyā nāhī
durdamya aikya rāṣṭrāce
vyaktitvālā ādhāra
te mūḻa jarā kā kāce
phailato ghora aṁdhāra
gāḍūna ṭākū hī kīḍa duhīcyā śirī rovunī pāya||2||

priya mātṛbhūmicyā sukhāta amuce bhāgya
hā maṁtra āmucā teca trikālī satya
hā dhvanī bhiḍavu yā uṁca uṁca ākāśā
hā ghoṣaca sārī paḻavila dūra nirāśā
hī akhaṁḍa jaḻatī jyota
ṭhevūca āmhihī jaḻatī
avicala ṭhevuniyā citta
pāūla ṭhevūyā puḍhatī
puruṣārtha āmucā ithe ajunī nā astaṁgata hoya ||3||

hṛdayāṁta vasāvī akhaṁḍa tūjhī mūrtī
tū sadaiva jananī amhā cetanā sphūrtī
tava divya dhvajācā uṭho phiruna huṁkāra
aikyācyā ghoṣa ghumo rāṣṭra-maṁdīra
patha hāca eka śāṁtīcā
itihāsa nemakā dāvī
bujavūna duhīcyā khācā
aiśvarye naṭavū āī
lekare ticī sahatīla kāya hā tijavarīla anyāya ||4||

Leave a Reply