Ghumavit dundubhi Tutaricha-घुमवित दुंदुभी तुतारिचा ललकार (Marathi)

घुमवित दुंदुभी तुतारिचा ललकार
हा विराट पुरुषा तुझाच जयजयकार॥

कोटि कोटि तव स्फुल्लिंगांतुनि शिवशक्तीचा प्रत्यय येउनि
संस्कृतिचा गंगौघ निर्मुनी हा घडे समष्टीजीवन साक्षात्कार॥१॥

ध्वज भगवा सद्गुरु सनातन फडकत गगनी राहि चिरंतन
केले ज्याम्नी जीवन अर्पण हा उठे तयांचा भूमीतूनि पुकार॥२॥

छातिस भिडली छाती जेथे धूळ चारली शत्रूस इथे
भूमिरक्षणीं पडले जेथे हा तेथुन उठला अंतरिचा हुंकार॥३॥

अंतःकरणी तेच प्रतिध्वनी तोच एक स्वर उठवू गगनी
होउ सिध्द या विजयदिनी हा रणचंडीचा रुद्ररुप अवतार॥४॥

ghumavita duṁdubhī tutāricā lalakāra
hā virāṭa puruṣā tujhāca jayajayakāra ||

koṭi koṭi tava sphulliṁgāṁtuni śivaśaktīcā pratyaya yeuni
saṁskṛticā gaṁgaugha nirmunī hā ghaḍe samaṣṭījīvana sākṣātkāra ||1||

dhvaja bhagavā sadguru sanātana phaḍakata gaganī rāhi ciraṁtana
kele jyāmnī jīvana arpaṇa hā uṭhe tayāṁcā bhūmītūni pukāra ||2||

chātisa bhiḍalī chātī jethe dhūḻa cāralī śatrūsa ithe
bhūmirakṣaṇīṁ paḍale jethe hā tethuna uṭhalā aṁtaricā huṁkāra ||3||

aṁtaḥkaraṇī teca pratidhvanī toca eka svara uṭhavū gaganī
hou sidhda yā vijayadinī hā raṇacaṁḍīcā rudrarupa avatāra ||4||

Leave a Reply