Jay Mahamangale Jay Sadaa Vatsale-जय महामंगले जय सदा वत्सले

जय महामंगले जय सदा वत्सले।
देवि परमोज्ज्वले भरत -भू रुपिणी॥

हिमगिरि किरिटिनी सुरतटिनी मालिनी
जलाधि वलयांकिते जय जग्न्मोहिनी॥१॥

भ्रम पटल दारिणी मोह विध्वंसिनी
जय सदा शारदे बुध्दि-बलदायिनी॥२॥

अखिल खल मर्दिनी सुजन बल वर्ध्दिनी
जय समर चण्डिके रौद्र तनुधारिणी॥ ३॥

सत्य सावित्री जय पुण्य गायत्री जय
विभव सुखदात्री जय दिव्य तेजस्विनी॥४॥

वीरवर सेविते योगिजन चिन्तते
देवगण वन्दिते विश्वहितकारिणी॥५॥

jaya mahāmaṁgale jaya sadā vatsale |
devi paramojjvale bharata -bhū rupiṇī ||

himagiri kiriṭinī surataṭinī mālinī
jalādhi valayāṁkite jaya jagnmohinī||1||

bhrama paṭala dāriṇī moha vidhvaṁsinī
jaya sadā śārade budhdi-baladāyinī ||2||

akhila khala mardinī sujana bala vardhdinī
jaya samara caṇḍike raudra tanudhāriṇī || 3 ||

satya sāvitrī jaya puṇya gāyatrī jaya
viabhava sukhadātrī jaya divya tejasvinī||4||

vīravara sevite yogijana cintate
devagaṇa vandite viśvahitakāriṇī||5||

Leave a Reply