Kalagatihun balavattar Hi-कालगतीहुनि बलत्तर ही

0

कालगतीहुनि बलत्तर ही पौरुषशाली मने
याच मनांच्या अमित बलवत्तर लाख झुंजवू रणे॥धृ॥

शिवशक्तीचे पूजक होउनि वीरव्रत हे अंगिकारुनी
एकच पूजन आम्हा माहिती शिरकमले अर्पिणे॥१॥

घरि वा दारी वा देशांतरि जे जे खुपते शल्य अंतरी
दूर करु ते सत्वर करुनी भीषण समरांगणे॥२॥

भरतभूमिचे सुपुत्र आम्ही देह वाहिला तिच्याकारणी
क्षणभरही नच आम्हा साहवे केविलवाणे जिणे॥३॥

मरणाची ना आम्हा भीती मारित मरणे अमुची रीती
अमृतसुत आम्हीच जाणतो मरणाला मारणे॥४॥

पराभवाच्या अपमानाच्या खुणा पुसू या आक्रमणाच्या
मातृमंदिरी पुन्हा उभारु विजयाची तोरणे॥५॥

kālagatīhuni balattara hī pauruṣaśālī mane
yāca manāṁcyā amita balavattara lākha jhuṁjavū raṇe ||dhṛ ||

śivaśaktīce pūjaka houni vīravrata he aṁgikārunī
ekaca pūjana āmhā māhitī śirakamale arpiṇe ||1||

ghari vā dārī vā deśāṁtari je je khupate śalya aṁtarī
dūra karu te satvara karunī bhīṣaṇa samarāṁgaṇe ||2||

bharatabhūmice suputra āmhī deha vāhilā ticyākāraṇī
kṣaṇabharahī naca āmhā sāhave kevilavāṇe jiṇe ||3||

maraṇācī nā āmhā bhītī mārita maraṇe amucī rītī
amṛtasuta āmhīca jāṇato maraṇālā māraṇe ||4||

parābhavācyā apamānācyā khuṇā pusū yā ākramaṇācyā
mātṛmaṁdirī punhā ubhāru vijayācī toraṇe ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *