Keshavashtak

*ૐ કેશવાષ્ટકમ્*

હિન્દુર્વિશાલ ગુણસિંધુરપિહલોકે
બિંદુયતે વિઘટિતો ન કરોતી કિંચિત
સત્ સંહતિમ ઘટયિતુમ્ જનન યદિયમ્
તમ્ કેશવમ્ મુહુરહમ્ મનસા સ્મરામિ ||૧||

ભવ્યં વપુ: સ્મિતમુદારમુદગ્રમોજઃ
સસ્નેહ ગદ્ ગદવચો મધુરમ્ હિતમ્ ચ
વાત્સલ્યપૂર્ણમમલમ્ હ્રદયમ યદીયમ્
તમ્ કેશવમ્ મુહુરહમ્ મનસા સ્મરામિ||૨||

સંઘેકલૌભવતિશક્તિરિતિ:પ્રસિદ્ધમ્
જાનાતિ હિન્દુ જનતા ન તુ તત્ કથન્ચિત્
સમ્યક્ વિનેતુમિહ તદ્ ધૃતવાન વપુર્ય:
તમ્ કેશવમ્ મુહુરહમ્ મનસા સ્મરામિ||૩||

ક્ષુદ્રમ્ ન કિંચિદિહ નાનુપયોગી કિંચિત
સર્વમ્ હિ સંગઠિતમત્ર ભવેત્ ફલાય
ઈત્થમ્ જનં વિનયતીસ્મ નિરંતરમ્ ય:
તમ્ કેશવમ્ મુહુરહમ્ મનસા સ્મરામિ||૪||

આર્યક્ષિતેરિહ સમુદ્ધરણાય દાસ્યાત્
દાસ્યામિદેહમિહ સંગઠનામ્ વિધાતુમ્
નિશ્ચિત્ય ભીષ્મ વચરત્ સતતમ્ વ્રતમ્ ય:
તમ્ કેશવમ્ મુહુરહમ્ મનસા સ્મરામિ ||૫||

યો ડાક્ટરેતિભિષજામ્ પદમાદધાનો
વિજ્ઞાતવાન ભરતભૂમિરુજામ્ નિદાનમ્
સંઘૌષધમ્ સમુદપાદી નવંચ યેન:
તમ્ કેશવમ્ મુહુરહમ્ મનસા સ્મરામિ ||૬||

એકો બહુ કિલ ભવેયમિતીશ્વરેચ્છા
સૈવાભવત્ સતત્ મેવ પરાયયદ
ન્ત:
એકશ્ચયો વિહિતવાનિહ સંઘસર્ગમ્
તમ્ કેશવમ્ મુહુરહમ્ મનસા સ્મરામિ ||૭||

ઐશમ્ હિ કાર્યમિદમિત્યવગત્યસમ્યક્
સંઘક્રતૌઘૃતમિવાર્પયદાયુરાજ્યં
યો જીર્ણ દેહ મજહાભવતામ્ સમેતુમ્
તમ્ કેશવમ્ મુહુરહમ્ મનસા સ્મરામિ ||૮||

અષ્ટકમ્ કેશવસ્યેદમ્ પ્રાતર્ નિત્યં પઠન્તિ યે
સંઘકાર્યેણ કાઠિન્યમ્ તેષામ્ ભવતિ કર્હિચિત્ ||

Leave a Reply