Koti Manancha Amrut Sagar-कोटि मनांचा अमृत सागर

0

कोटि मनांचा अमृत सागर आज गर्जतो घोष शुभंकर॥धृ॥

या घोषातुन आज प्रगटले स्वप्न सुमंगल ह्र्दयामधले
पराक्रमाचे तेज उसळले चैतन्याने भरले अंबर॥१॥

ध्यास घेउनी संघशक्तिचा मातृभुमिच्या चिरविजयाचा
हासत चालू पथ ध्येयाचा उधळित स्फूर्ती कणाकणावर॥२॥

जे जे मंगल उदात्त सुंदर अमर तयाचे उभवू मंदिर
दानवतेला इथे न अवसर सामर्थ्यावर राहू निर्भर॥३॥

अनंतरुपे तो विश्वंभर अवतरला या मंगलभूवर
जीवनपुष्पे उधळु त्यावर जिवंत पुजन हेच खरोखर॥४॥

कोटि भुजांची अजिंक्य शक्ति कोटि मनंची उत्कट भक्ती
माधव असता अम्हा संगती विजयाचे वरदान निरंतर॥५॥

koṭi manāṁcā amṛta sāgara āja garjato ghoṣa śubhaṁkara ||dhṛ||

yā ghoṣātuna āaja pragaṭale svapna sumaṁgala hrdayāmadhale
parākramāce teja usaḻale caitanyāne bharale aṁbara ||1||

dhyāsa gheunī saṁghaśakticā mātṛbhumicyā ciaravijayācā
hāsata cālū patha dhyeyācā udhaḻita sphūrtī kaṇākaṇāvara ||2||

je je maṁgala udātta suṁdara amara tayāce ubhavū maṁdira
dānavatelā ithe na avasara sāmarthyāvara rāhū nirbhara ||3||

anaṁtarupe to viśvaṁbhara avataralā yā maṁgalabhūvara
jīvanapuṣpe udhaḻu tyāvara jivaṁta pujana heca kharokhara ||4||

koṭi bhujāṁcī ajiṁkya śakti koṭi manaṁcī utkaṭa bhaktī
mādhava asatā amhā saṁgatī vijayāce varadāna niraṁtara ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *