Nagar Gram un Vasti || नगर ग्राम अन् वस्ती

नगर ग्राम अन वस्ती वस्ती संघ शक्तिचे केन्द्र करु
परिश्रमाने पराक्रमाने धेय आपुले साध्य करु ॥धृ॥

इतिहासाचा बोध घेउनि निज स्वार्थाला दूर करु
हिन्दुत्वाचा विसर न व्हावा अशी साधना नित्य करु
भगवा झेंडा गुरु आपुला रोज तयाला नमन करु ॥१॥

भेद भावना कुणी निर्मिली चर्चा आता व्यर्थ असे
संघ भावना मनात रुजता समरसता ही सहज दिसे
भारत भू चे सुपुत्र सारे मातेचा जयकार करु ॥२॥

राष्ट्र संकटी चहु दिशान्नी भय घंटा ही वाजत असे
धर्म संस्कृति राष्ट्र ग्रासणे कुटिल अरीचा डाव असे
दिशा दिशान्नी सरसाओनि स्वत्व रक्षणि सार्थ करु ॥३॥

नाद घालति गिरि कन्दरी बन्धू अपुले हेच दुखि
अर्पुन अपुले तन मन धन हे जीवन त्यांचे करु सुखि
जन्म अपुला राष्ट्रा साठी केशव पंथे गमन करु ॥४॥

English Transliteration:
nagara grāma ana vastī vastī saṁgha śaktice kendra karu
pariśramāne parākramāne dheya āpule sādhya karu ||dhṛ||

itihāsācā bodha gheuni nija svārthālā dūra karu
hindutvācā visara na vhāvā aśī sādhanā nitya karu
bhagavā jheṁḍā guru āpulā roja tayālā namana karu ||1||

bheda bhāvanā kuṇī nirmilī carcā ātā vyartha ase
saṁgha bhāvanā manāta rujatā samarasatā hī sahaja dise
bhārata bhū ce suputra sāre mātecā jayakāra karu ||2||

rāṣṭra saṁkaṭī cahu diśānnī bhaya ghaṁṭā hī vājata ase
dharma saṁskṛti rāṣṭra grāsaṇe kuṭila arīcā ḍāva ase
diśā diśānnī sarasāoni svatva rakṣaṇi sārtha karu ||3||

nāda ghālati giri kandarī bandhū apule heca dukhi
arpuna apule tana mana dhana he jīvana tyāṁce karu sukhi
janma apulā rāṣṭrā sāṭhī keśava paṁthe gamana karu ||4||

Leave a Reply