Dishadishatun punha ghumu dya-दिशादिशातुन पुन्हा घुमु द्या (मराठी)

दिशादिशातुन पुन्हा घुमु द्या हिन्दुत्वाची ललकारी ॥धृ॥ नभ झाकळले घन मेघांनी उठता वादळ दाहि दिशांनी कोसळणाऱ्या जलधारांनी आग नसे ही…

Dishadishatun Koti mukhatun-दिशादिशांतुन कोटि मुखांतुन (Marathi)

दिशादिशांतुन कोटि मुखांतुन निनाद एकच आता अजिंक्य आमुची भारतमाता जय जय भारतमाता॥धृ॥ इथे जान्हवी नित्य वहाते घेउन अमृतधारा इथे झुळझुळे…

Dipjyoti Pranam

ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಶುಭಂಕರೀ ತೂ ಜಗ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಕ ತೂ ಮಾನೀ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹೃದಯೋಂ ಮೇ ಅಂಕಿತ ಮಂಗಲಮಯ ತವ ನಾಮ…