Dipjyoti Pranam

ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಶುಭಂಕರೀ ತೂ ಜಗ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಕ ತೂ ಮಾನೀ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹೃದಯೋಂ ಮೇ ಅಂಕಿತ ಮಂಗಲಮಯ ತವ ನಾಮ...

Dhawal Yashache Paeek-धवल यशाचे पाईक (Marathi)

धवल यशाचे पाईक आम्ही पणाला लावू कीर्ति यशःश्री आणू खेचुन समाजचरणी वाहू॥धृ॥ या मातेच्या भालावरती हिमरत्नांचा किरिट या जननीचे चरण...