Purva Disha Ujalali-पूर्व दिशा उजळली

पूर्वदिशा उजळली रक्तिमा क्षितिजावर चढला
हिन्दुत्वाचा अरुण केतु हा नभांगणी उगवला ॥धृ॥

सहस्त्र वर्षे पसरली दीर्घकाळ रात्र
समाज झाला निद्रित आली ग्लानी सर्वत्र
गंगेकाठी भूपाळीचा पुन्हा सूर लागला ॥१॥

अर्थ प्रभावी काम प्रभावी तत्वज्ञाने हरली
सुख शांतीच्या शोधामध्ये अवनीवर भटकली
देवभूमितच मिळेल त्यांना अंती जीवनकळा ॥२॥

विज्ञानाच्या झंकारातुनी घडते शिवताण्डव
राम जागता गीता गाता घडेल नवमानव
दाही दिशातुन नववेदांचा मंत्रघोष चालला ॥३॥

भरतभूमिचे पुत्र जागता घडते मन्वंतर
मांगल्याच्या वर्षावाने चिंब धरा अंबर
कृतार्थ करण्या मानवजीवन शुभसंकल्प उदेला ॥४॥

English Transliteration:
pūrvadiśā ujaḻalī raktimā kṣitijāvara caḍhalā
hindutvācā aruṇa ketu hā nabhāṁgaṇī ugavalā ||dhṛ||

sahastra varṣe pasaralī dīrghakāḻa rātra
samāja jhālā nidrita ālī glānī sarvatra
gaṁgekāaṭhī bhūpāḻīcā punhā sūra lāgalā ||1||

artha prabhāvī kāma prabhāvī tatvajñāne haralī
sukha śāṁtīcyā śodhāmadhye avanīvara bhaṭakalī
devabhūmitaca miḻela tyāṁnā aṁtī jīvanakaḻā ||2||

vijñānācyā jhaṁkārātunī ghaḍate śivatāṇḍava
rāma jāgatā gītā gātā ghaḍela navamānava
dāhī diśātuna navavedāṁcā maṁtraghoṣa cālalā ||3||

bharatabhūmice putra jāgatā ghaḍate manvaṁtara
māṁgalyācyā varṣāvāne ciṁba dharā aṁbara
kṛtārtha karaṇyā mānavajīvana śubhasaṁkalpa udelā ||4||

Leave a Reply