Rashtrastav je Zijale kan Kan-राष्ट्रास्तव जे झिजले कणकण

राष्ट्रास्तव जे झिजले कणकण तेच खरोखर विजयी जीवन॥धृ॥

आपत्तींशी सतत झुंजुनी निंदेचे शर प्रखर सोसुनी।
जनजननीचे पूजन करि जे निजप्राणांचे करुनि निरांजन॥१॥

हिंदुभूमिचे कुणी कंठमणि असती परि जे पैंजण होउनि।
तिच्या यशाची गाता गाणी निशिदिन वदती रुणझुण रुणझुण॥२॥

राजवैभवा जे न भाळले संस्कृतिकार्या फळले फुलले
सत्ता मदिरा त्यजुनी सजले करण्या सेवागंगासेवन॥३॥

विश्वाचा हा विशाल बाग स्वदेश शोभो सजीव भाग
असे जाणुनी करुनी त्याग देशाचे जे करि नंदनवन॥४॥

बुध्दिदास्य विषमता विनाशक दानवतेचे दुर्ग भयानक।
वारुनि आले वीरव्रती जे चराचराचे करि संजीवन॥५॥

यज्ञांतिल जे समिधा झाले जीवनास त्या बंधन कसले
दुर्बलतेचे पाश गळाले करि जे ऐसे सीमोल्लंघन॥६॥

rāṣṭrāstava je jhijale kaṇakaṇa teca kharokhara vijayī jīvana||dhṛ||

āpattīṁśī satata jhuṁjunī niṁdece śara prakhara sosunī|
janajananīce pūjana kari je nijaprāṇāṁce karuni nirāṁjana ||1||

hiṁdubhūmice kuṇī kaṁṭhamaṇi asatī pari je paiṁjaṇa houni |
ticyā yaśācī gātā gāṇī niśiadina vadatī ruṇajhuṇa ruṇajhuṇa ||2||

rājavaibhavā je na bhāḻale saṁskṛtikāryā phaḻale phulale
sattā madirā tyajunī sajale karaṇyā sevāgaṁgāsevana ||3||

viśvācā hā viśāla bāga svadeśa śobho sajīva bhāga
ase jāṇunī karunī tyāga deśāce je kari naṁdanavana ||4||

budhdidāsya viṣamatā vianāśaka dānavatece durga bhayānaka|
vāruni āle vīravratī je carācarāce kari saṁjīvana||5||

yajñāṁtila je samidhā jhāle jīvanāsa tyā baṁdhana kasale
durbalatece pāśa gaḻāle kari je aise sīmollaṁghana ||6||

Leave a Reply