Sangh Majha Changla | संघ माझा चांगला गाव समदा रंगला | RSS SONG

संघ माझा चांगला गाव समदा रंगला
चंग आम्ही बांधला भेदभाव संपला ॥ध्रु॥

मोकळ्या या मैदानावर वारा वाहे झूळझूळ
पावलांच्या तालावर लेझिम वाजे खूळखूळ
खराखुरा खेळ खेळू शत्रु करु खिळखिळा ॥१॥

आट्यापाट्या हुतुतुच्या आखल्या या पाट्या
उठाबशा जोर काढून फिरवू या लाठ्या
जुलूमाला खो देऊन संघ वाढू लागला ॥२॥

उडीसंगं चकाकतं जंबियाचं पातं
तलवारीचे वार कसे निघती तोलात
सरसावुनी भिडवितो रोखलेला भाला ॥३॥

गावकरी कामधंदे हातचे सोडून
शाखेवर धाव घेती बोलणी ऐकून
संघगाणी गावयाचा छंद त्यांना लागला ॥४॥

हिंदुस्थान हिंदूंचा भगवा झेंडा त्यांचा
म्होरक्याचं ऐकायाच संघ सेवकांचा
बघा बघा गाव सारा आला प्रार्थनेला ॥५॥

English Transliteration:
saṁgha mājhā cāṁgalā gāva samadā raṁgalā
caṁga āmhī bāṁdhalā bhedabhāva saṁpalā ||dhru||

mokaḻyā yā maidānāvara vārā vāhe jhūḻajhūḻa
pāvalāṁcyā tālāvara lejhima vāje khūḻakhūḻa
kharākhurā kheḻa kheḻū śatru karu khiḻakhiḻā ||1||

āṭyāpāṭyā hututucyā ākhalyā yā pāṭyā
uṭhābaśā jora kāḍhūna phiravū yā lāṭhyā
julūmālā kho deūna saṁgha vāḍhū lāgalā ||2||

uḍīsaṁgaṁ cakākataṁ jaṁbiyācaṁ pātaṁ
talavārīce vāra kase nighatī tolāta
sarasāvunī bhiḍavito rokhalelā bhālā ||3||

gāvakarī kāmadhaṁde hātace soḍūna
śākhevara dhāva ghetī bolaṇī aikūna
saṁghagāṇī gāvayācā chaṁda tyāṁnā lāgalā ||4||

hiṁdusthāna hiṁdūṁcā bhagavā jheṁḍā tyāṁcā
mhorakyācaṁ aikāyāca saṁgha sevakāṁcā
baghā baghā gāva sārā ālā prārthanelā ||5||

Leave a Reply