Ek he vardan de || एक हे वरदान दे || RSS Geet

एक हे वरदान आई एक हे वरदान दे
संभ्रमी पार्थास या गीतेवरी तू जाण दे ॥ध्रु॥

तू जगाची जन्मदा तू वीरप्रसवा माउली
तू अनादी थोरवी तव देवतांनी गाइली
आज आम्हा हिंदु मी हे सांगण्या अभिमान दे ॥१॥

विस्मृतीने लोपलेल्या अस्मितेला जाग दे
प्रलकारी भैरवाचा क्रोध रणराग दे
अंतरी वेदांतले ते पुण्यपावन ज्ञान दे ॥२॥

हिन्दु हिन्दु एक अवघा भावना ही जागवी
देशभक्तीची चिरंतन ज्योत हृदयी चेतवी
नित्य अधरी आमुच्या तव कीर्तीचे यशगान दे ॥३॥

दाटता नैराश्यतम तू स्फूर्तिचा आलोक दे
विसरता पथ साधनेचा जागृतीची हांक दे
संकटांचा पंथ दे पण पार करण्या त्राण दे ॥४॥

तव पुरातन वैभवाचे स्वप्न नित या लोचनी
केशवाने दाविलेले ध्येय अमुच्या जीवनी
पूर्ण व्हाया ते करी या राघवाचा बाण दे ॥५॥

eka he varadāna āī eka he varadāna de
saṁbhramī pārthāsa yā gītevarī tū jāṇa de ||dhru||

tū jagācī janmadā tū vīraprasavā māulī
tū anādī thoravī tava devatāṁnī gāilī
āja āmhā hiṁdu mī he sāṁgaṇyā abhimāna de ||1||

vismṛtīne lopalelyā asmitelā jāga de
pralakārī bhairavācā krodha raṇarāga de
aṁtarī vedāṁtale te puṇyapāvana jñāna de ||2||

hindu hindu eka avaghā bhāvanā hī jāgavī
deśabhaktīcī ciraṁtana jyota hṛdayī cetavī
nitya adharī āmucyā tava kīrtīce yaśagāna de ||3||

dāṭatā nairāśyatama tū sphūrticā āloka de
visaratā patha sādhanecā jāgṛtīcī hāṁka de
saṁkaṭāṁcā paṁtha de paṇa pāra karaṇyā trāṇa de ||4||

tava purātana vaibhavāce svapna nita yā locanī
keśavāne dāvilele dhyeya amucyā jīvanī
pūrṇa vhāyā te karī yā rāghavācā bāṇa de ||5||

Leave a Reply