Sanghasthan ma geet gaayo (Nepali)

संघस्थान मा गीत गायो स्वयंसेवक ले
एकै सोर एकै भाखा एकै लहर ले ॥

जगत मा हिन्दू हामी श्रेष्ठ धर्म हाम्रो
बढदै जाउँ धर्म हाम्रो सनातन राम्रो
गीत गाउँ पुरखा को मिलीजुली रे ॥१॥

खकुरी को आधार मा थियो रणवीर
भाखा फिरयो अब होउँ ज्ञानी धीर वीर
ज्ञान देउँ हामी लाई सरस्वती रे ॥२॥

संघ हाम्रो आधार हो एकता को लागी
हिन्दू हामी मिलेर बसौं संसार मा जागी
संघ मंत्र दुहराई – दुहराई गीत गाउँ रे ॥३॥

Transliteration:
saṁghasthāna mā gīta gāyo svayaṁsevaka le
ekai sora ekai bhākhā ekai lahara le ||

jagata mā hindū hāmī śreṣṭha dharma hāmro
baḍhadai jāu dharma hāmro sanātana rāmro
gīta gāu purakhā ko milījulī re ||1||

khakurī ko ādhāra mā thiyo raṇavīra
bhākhā phirayo aba hou jñānī dhīra vīra
jñāna deu hāmī lāī sarasvatī re ||2||

saṁgha hāmro ādhāra ho ekatā ko lāgī
hindū hāmī milera basauṁ saṁsāra mā jāgī
saṁgha maṁtra duharāī – duharāī gīta gāu re ||3||

Leave a Reply