Shri Krishna Sankirtan Lyrics || श्री कृष्ण संकीर्तन || Jagjit Singh

Shri Krishna Govind Hare Murari,
Hey Nath Narayan Vasudeva (X8)

Ajutam Keshvam Ram Narayanam
Krishna Damodaram Vasudevam Hari (X4)

Shri Krishna Govind Hare Murari,
Hey Nath Narayan Vasudeva (X4)

Kukam Karoti Vachalam
Pangulan Ghathe Giram
Yat Kripa Hum Bande Pramanam.

Shri Krishna Govind Hare Murari,
Hey Nath Narayan Vasudeva (X8)

Ajutam Keshvam Ram Narayanam,
Krishna Damodaram Vasudevam Hari (X4)

Shri Krishna Govind Hare Murari,
Hey Nath Narayan Vasudeva (X4)

Krishnaya Vasudevay,
Harye Parmatmane Prant Kalesh
Nashay Govinday Namo Namah

Shri Krishna Govind Hare Murari,
Hey Nath Narayan Vasudeva (X8)

Ajutam Keshvam Ram Narayanam,
Krishna Damodaram Vasudevam Hari (X4)

Shri Krishna Govind Hare Murari,
Hey Nath Narayan Vasudeva (X8)

Ajutam Keshvam Ram Narayanam,
Krishna Damodaram Vasudevam Hari (X4)

Shri Krishna Govind Hare Murari,
Hey Nath Narayan Vasudeva (X8)

Ajutam Keshvam Ram Narayanam,
Krishna Damodaram Vasudevam Hari (X4)

Shri Krishna Govind Hare Murari,
Hey Nath Narayan Vasudeva (X8)

Ajutam Keshvam Ram Narayanam,
Krishna Damodaram Vasudevam Hari (X4)

Shri Krishna Govind Hare Murari,
Hey Nath Narayan Vasudeva (X8)

Ajutam Keshvam Ram Narayanam,
Krishna Damodaram Vasudevam Hari (X4)

Shri Krishna Govind Hare Murari,
Hey Nath Narayan Vasudeva (X4)

Leave a Reply