करावलम्बस्तोत्रम्

श्रीलक्ष्मीनृसिंहस्तोत्र – Shri Laxmi Nrisingh Stotra

श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत इस स्तोत्र को श्रीलक्ष्मीनृसिंहस्तोत्र अथवा श्रीलक्ष्मीनृसिंहकरुणारस अथवा करावलम्बस्तोत्र भी कहा जाता है । इस स्तोत्र में भगवान् श्रीलक्ष्मीनृसिंह से...