सतगुरु मिलता जाजो जी Lyrics

Darshan Deta Jaijo Ji Satguru Milata Jaiyo Ji Lyrics || दर्शन देता जाइजो जी सतगुरु मिलता जाइजो जी लिरिक्स

दर्शन देता जाइजो जी, सतगुरु मिलता जाइजो जी । म्हारे पिवरिया री बातां थोड़ी म्हने, केता जाइजो जी ॥ सोने...