स्तोत्र

माँ मातंगी स्तोत्र || Matangi Stotra

माँ मातंगी स्तोत्र || Maa Matangi Stotra मातङ्गीं मधुपानमत्तनयनां मातङ्ग सञ्चारिणीं कुम्भीकुम्भविवृत्तपीवरकुचां कुम्भादिपात्राञ्चिताम् । ध्यायेऽहं मधुमारणैकसहजां ध्यातुस्सुपुत्रप्रदां शर्वाणीं सुरसिद्धसाध्यवनिता संसेविता…

सर्प सूक्त ,सर्प सूक्त स्तोत्र ,Sarpa स्तोत्र ,Sarpa Suktam Stotra ,stotra ,stotram ,Suktam

श्री नवनाग स्तोत्र || Shri Navnag Stotra अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शन्खपालं ध्रूतराष्ट्रं च तक्षकं कालियं तथा एतानि…

माँ भुवनेश्वरी स्तोत्र || Bhuvaneshwari Stotram

माँ भुवनेश्वरी स्तोत्र || Maa Bhuvaneshwari Stotram अष्टसिद्धिरालक्ष्मी अरुणाबहुरुपिणि त्रिशूल भुक्कुरादेवी पाशाकुशविदारिणी ॥१ खड्गखेटधरादेवी घण्टनि चक्रधारिणी षोडशी त्रिपुरादेवी त्रिरेखा परमेश्वरी…

माँ शैलपुत्री देवी स्तोत्र || Shailputri Devi Stotra

माँ शैलपुत्री देवी स्तोत्र || Maa Shailputri Devi Stotra || Shailputri Devi Stotram !! ध्यान !! वंदे वांच्छितलाभायाचंद्रार्धकृतशेखराम्। वृषारूढांशूलधरांशैलपुत्रीयशस्विनीम्॥ पूणेंदुनिभांगौरी…

माँ शैलपुत्री देवी स्तोत्र || Shailputri Devi Stotra

माँ शैलपुत्री देवी स्तोत्र || Maa Shailputri Devi Stotra || Shailputri Devi Stotram !! ध्यान !! वंदे वांच्छितलाभायाचंद्रार्धकृतशेखराम्। वृषारूढांशूलधरांशैलपुत्रीयशस्विनीम्॥ पूणेंदुनिभांगौरी…

माँ कालरात्रि देवी स्तोत्र || Kaalratri Devi Stotra

माँ कालरात्रि देवी स्तोत्र || Maa Kaalratri Devi Stotra !! ध्यान !! करालवदनां घोरांमुक्तकेशींचतुर्भुताम्। कालरात्रिंकरालिंकादिव्यांविद्युत्मालाविभूषिताम्॥ दिव्य लौहवज्रखड्ग वामाघो‌र्ध्वकराम्बुजाम्। अभयंवरदांचैवदक्षिणोध्र्वाघ:पाणिकाम्॥ महामेघप्रभांश्यामांतथा…

माँ महागौरी देवी स्तोत्र || Mahagauri Devi Stotra

माँ महागौरी देवी स्तोत्र || Maa Mahagauri Devi Stotra !! ध्यान !! वन्दे वांछित कामार्थेचन्द्रार्घकृतशेखराम्। सिंहारूढाचतुर्भुजामहागौरीयशस्वीनीम्॥ पुणेन्दुनिभांगौरी सोमवक्रस्थिातांअष्टम दुर्गा त्रिनेत्रम।…

माँ कात्यायनी देवी स्तोत्र || Katyayani Devi Stotra

माँ कात्यायनी देवी स्तोत्र || Maa Katyayani Devi Stotra !! ध्यान !! वन्दे वांछित मनोरथार्थचन्द्रार्घकृतशेखराम्। सिंहारूढचतुर्भुजाकात्यायनी यशस्वनीम्॥ स्वर्णवर्णाआज्ञाचक्रस्थितांषष्ठम्दुर्गा त्रिनेत्राम। वराभीतंकरांषगपदधरांकात्यायनसुतांभजामि॥…