matangi

माँ मातंगी स्तोत्र || Matangi Stotra

माँ मातंगी स्तोत्र || Maa Matangi Stotra मातङ्गीं मधुपानमत्तनयनां मातङ्ग सञ्चारिणीं कुम्भीकुम्भविवृत्तपीवरकुचां कुम्भादिपात्राञ्चिताम् । ध्यायेऽहं मधुमारणैकसहजां ध्यातुस्सुपुत्रप्रदां शर्वाणीं सुरसिद्धसाध्यवनिता संसेविता…

श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली || Matangi Ashtottara Shatanamavali

श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali श्री महामत्तमातङ्गिन्यै नमः । श्री सिद्धिरूपायै नमः । श्री योगिन्यै नमः…