Shiv

लिंगाष्टकम || Lingashtakam

ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् । जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥१॥ देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहम् करुणाकरलिङ्गम् । रावणदर्पविनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥२॥ सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् ।...

शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम् || Shiva Pratah Smaran Stotram

शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम् || Shiva Pratah Smaran Stotram || प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् । खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥१॥ प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं...

उपमन्यु कृत शिवस्तोत्रम् || Upamanyu Krutha Shiva Stotram

उपमन्यु कृत शिवस्तोत्रम् || Upamanyu Krutha Shiva Stotram जय शंकर पार्वतीपते मृडशम्भो शशिखण्डमण्डन!। मदनान्तक भक्तवत्सल! प्रियकैलास दयासुधांबुधे! ॥१॥ सदुपायकथास्वपण्डितो हृदये...