Shiv

लिंगाष्टकम || Lingashtakam

ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् । जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥१॥ देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहम् करुणाकरलिङ्गम् । रावणदर्पविनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥२॥ सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् ।…

श्री शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली || Shiva Kailasa Ashtottara Shatanamavali

श्री शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Shiva Kailasa Ashtottara Shatanamavali ॐ श्रीमहाकैलासशिखरनिलयाय नमोनमः । ॐ हिमाचलेन्द्रतनयावल्लभाय नमोनमः । ॐ…