Sahitya

BhuvanMandle Navayugamudayatu || भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु

भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयम् । सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् ॥धृ॥ तमोमयं जन जीवनमधुना निष्क्रियताऽऽलस्य ग्रस्तम् । रजोमयमिदं किंवा बहुधा क्रोध लोभमोहाभिहतम् ।...