ब्रह्मचारिणी

माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्तोत्र || Brahmacharini Devi Stotra

माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्तोत्र || Maa Brahmacharini Devi Stotra !! ध्यान !! वन्दे वांच्छितलाभायचन्द्रर्घकृतशेखराम्। जपमालाकमण्डलुधराब्रह्मचारिणी शुभाम्॥ गौरवर्णास्वाधिष्ठानास्थितांद्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम्। धवल...