Maa Saraswati Bhajan

Namah Bhadrkalyai Namo Nityam, नमः भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः

नमः भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः वेद-वेदांग-वेदान्त-विद्यास्थानेभ्य एव च एश श चंदना पुष्पा बिलवा पत्रांजलि ॐ ओयिंग श्री सरस्वत्यै...