श्री दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला स्तोत्र

श्री दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला स्तोत्र || Durga Dwatrinsha Naamamala Stotra

श्री दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला स्तोत्र || Shri Durga Dwatrinsha Naamamala Stotra दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी। दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी ॥ दुर्गतोद्धारिणी...