श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनामावली

श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनामावली || Baglamukhi Ashtottara Shatanamavali

श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Baglamukhi Ashtottara Shatanamavali श्री ब्रह्मास्त्ररूपिणीदेवीमाताश्रीबगलामुख्यै नमः । श्री चिच्छक्त्यै नमः । श्री ज्ञानरूपायै नमः...

श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनामावली || Baglamukhi Ashtottara Shatanamavali

श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Baglamukhi Ashtottara Shatanamavali श्री ब्रह्मास्त्ररूपिणीदेवीमाताश्रीबगलामुख्यै नमः । श्री चिच्छक्त्यै नमः । श्री ज्ञानरूपायै नमः...