श्री वामन स्तोत्रम्

श्री वामन स्तोत्रम् || Shri Vaman Stotram || Vaman Stotra

श्री वामन स्तोत्रम् || Shri Vaman Stotram अदितिरुवाच । नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिञ्जनार्दन । सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्य़ापारकारणे ॥ १ ॥ नमस्ते बहुरूपाय...