श्री सीताराम स्तोत्र

श्री सीताराम स्तोत्रम् || Sitaram Stotram

श्री सीताराम स्तोत्रम् || Sitaram Stotram अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकाम् । रघावाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियाम् ॥ १ ॥ रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकाम् ।...