annapurna mata

श्री अन्नपूर्णा स्तोत्र || Annapurna Stotram

श्री अन्नपूर्णा स्तोत्र || Maa Annapurna Stotram || Annapurna Stotra नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी । प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि...

गायत्री मन्त्रात्मक कवच, Gayatri Mantra Kavach

विनियोगः ॐ अस्याः श्री गायत्र्याः श्रीपरब्रह्मऋषिः | ऋग्यजुः सामथर्वांछन्दांसि | श्रीगायत्री ब्रह्माणी देवता | धर्मार्थकाम मोक्षार्थे जपे विनियोगः | ||...