Ashtottara Shataaamavali

श्री राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् – Rama Ashtottara Shatanama Stotra

श्रीगणेशाय नमः ॥ वाल्मीकिरुवाच । यैस्तु नामसहस्रस्य पतनं न भवेत्सदा । रचितं नित्यपाठाय तेभ्यः स्वल्पाक्षरं मया ॥ १॥ अष्टोत्तरशतं नाम्नामादरेण...