Ashtottara Shatanamavali Stotram

राहु अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् – Rahu Ashtottara Shatanamavali Stotram

शृणु नामानि राहोश्च सैंहिकेयो विधुन्तुदः । सुरशत्रुस्तमश्चैव फणी गार्ग्यायणस्तथा ॥ १॥ फणिर्गार्ग्यायनस्तथा सुरागुर्नीलजीमूतसङ्काशश्च चतुर्भुजः । सुरारिर्नील खड्गखेटकधारी च वरदायकहस्तकः ॥...

श्री राधिका अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् -Sri Radhika Ashtottara Shatanama Stotram- Sri Radhika

अवीक्षितेश्वरी काचिद्वृन्दावनमहेश्वरीम् । तत्पदाम्भोजमात्रैकगतिः दास्यतिकातरा ॥ १॥ पतिता तत्सरस्तीरे रुदत्यार्तरवाकुलम् । तच्छ्रीवक्त्रेक्षणप्राप्त्यै नामान्येतानि सञ्जगौ ॥ २॥ राधा गन्धर्विका गोष्ठयुवराजैककामिता ।...