Diwali mantra

दीपावली पूजा मंत्र || Diwali Puja Mantra || Diwali Mantra

1. गोवत्स द्वादशी मन्त्र अर्घ्य मन्त्र क्षीरोदार्णवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते। सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्यं नमो नमः॥ मन्त्र अर्थ - समुद्र मन्थन के समय क्षीर...