Ganesh mantra

अष्टविनायक मंत्र लिरिक्स || Ashtavinayak Mantra Lyrics ||

स्वस्ति श्रीगणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदम् ॥१॥ बल्लाळं मुरुडे विनायकमहं चिन्तामणिं थेवरे ॥२॥ लेण्याद्रौ गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओझरे ॥३॥ ग्रामे रांजणनामके...

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम् || Pranamya Shirasa Devam

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम् । भक्तावासं स्मरेन्नित्यायुष्कामार्थसिद्धये ॥१॥ Prannamya Shirasaa Devam Gaurii-Putra Vinaayakam | Bhakta-avaasam Smaren-Nitya-ayuss-Kaama-Artha-Siddhaye || Meaning of...