Ganpati Aayo Bapa Riddhi Siddhi Layo Lyrics in Gujarati

Ganpati Aayo Bapa Riddhi Siddhi Layo Lyrics || गणपति आयो बापा रिद्धि सिद्धि लायो लिरिक्स

गणपति आयो बापा, रिद्धि सिद्धि लायो, गजानंद आयो, रिद्धि सिद्धि लायो, गणपति आयों बापा, रिद्धि सिद्धि लायो, गजानंद आयो, रिद्धि...