Gauri Ke Nanda Gajanand Gauri Ke Nanda Gujarati Lyrics

Pratham Tula Vandito Lyrics || प्रथम तुला वंदितो लिरिक्स

प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना, गणराया विघ्नविनाशक, गुणिजन पालक, दुरित तिमिर हारका सुखकारक तू, दुःख विदारक, तूच तुझ्यासारखा वक्रतुंड ब्रम्हांडनायका,...