gurudev

माँ कात्यायनी देवी स्तोत्र || Katyayani Devi Stotra

माँ कात्यायनी देवी स्तोत्र || Maa Katyayani Devi Stotra !! ध्यान !! वन्दे वांछित मनोरथार्थचन्द्रार्घकृतशेखराम्। सिंहारूढचतुर्भुजाकात्यायनी यशस्वनीम्॥ स्वर्णवर्णाआज्ञाचक्रस्थितांषष्ठम्दुर्गा त्रिनेत्राम। वराभीतंकरांषगपदधरांकात्यायनसुतांभजामि॥...

माँ स्कंदमाता देवी स्तोत्र || Skandmata Devi Stotra

माँ स्कंदमाता देवी स्तोत्र || Maa Skandmata Devi Stotra !! ध्यान !! वन्दे वांछित कामर्थेचन्द्रार्घकृतशेखराम्। सिंहारूढाचतुर्भुजास्कन्धमातायशस्वनीम्॥ धवलवर्णाविशुद्ध चक्रस्थितांपंचम दुर्गा त्रिनेत्राम।...

माँ भुवनेश्वरी स्तोत्र || Bhuvaneshwari Stotram

माँ भुवनेश्वरी स्तोत्र || Maa Bhuvaneshwari Stotram अष्टसिद्धिरालक्ष्मी अरुणाबहुरुपिणि त्रिशूल भुक्कुरादेवी पाशाकुशविदारिणी ॥१ खड्गखेटधरादेवी घण्टनि चक्रधारिणी षोडशी त्रिपुरादेवी त्रिरेखा परमेश्वरी...

इंद्रकृत श्रीराम स्तोत्र || Indra Kruta Sri Rama Stotram

इंद्रकृत श्रीराम स्तोत्र || Indra Kruta Sri Rama Stotram इन्द्र उवाच भजेऽहं सदा राममिन्दीवराभं भवारण्यदावानलाभाभिधानम् । भवानीहृदा भावितानन्दरूपं भवाभावहेतुं भवादिप्रपन्नम्...

माँ शैलपुत्री देवी स्तोत्र || Shailputri Devi Stotra

माँ शैलपुत्री देवी स्तोत्र || Maa Shailputri Devi Stotra || Shailputri Devi Stotram !! ध्यान !! वंदे वांच्छितलाभायाचंद्रार्धकृतशेखराम्। वृषारूढांशूलधरांशैलपुत्रीयशस्विनीम्॥ पूणेंदुनिभांगौरी...