Kartavirya Dwadasa Nama Stotram

कार्तवीर्य द्वादशनाम स्तोत्रम् || Kartavirya Dwadasa Nama Stotram

कार्तवीर्य द्वादशनाम स्तोत्रम् || Kartavirya Dwadasa Nama Stotram || Kartavirya Dwadasanama Stotram अर्जुनः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरोऽभवत् । दत्तात्रेयाद्धरेरंशात् प्राप्तयोगमहागुणः ॥ न...