Mahishasura Mardini

Aigiri Nandini Mahishasura Mardini || अयि गिरि नन्दिनी नन्दिती ( महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम अर्थ ) Meaning

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते । भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते...