Shodashi Ashtottara

श्री षोडशी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् – Shodashi Ashtottara Shatanama Stotram

जगन्नाथ स्तोत्रं वद मयि प्रभो । यस्यानुष्ठानमात्रेण नरो भक्तिमवाप्नुयात् ॥ १॥ ब्रह्मोवाच – सहस्रनाम्नामाकृष्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् । गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं सुन्दर्याः...