Siddhidatri

माँ सिद्धिदात्री देवी स्तोत्र || Siddhidatri Devi Stotra

माँ सिद्धिदात्री देवी स्तोत्र || Maa Siddhidatri Devi Stotra !! ध्यान !! वन्दे वंाछितमनरोरार्थेचन्द्रार्घकृतशेखराम्। कमलस्थिताचतुर्भुजासिद्धि यशस्वनीम्॥ स्वर्णावर्णानिर्वाणचक्रस्थितानवम् दुर्गा त्रिनेत्राम। शंख,...