Sri Krishna Manasa Puja Stotram

श्री कृष्ण मानस पूजा स्तोत्रम् || Krishna Manasa Puja Stotram

श्री कृष्ण मानस पूजा स्तोत्रम् || Sri Krishna Manasa Puja Stotram हृदम्भोजे कृष्णस्सजलजलदश्यामलतनुः सरोजाक्षः स्रग्वी मकुटकटकाद्याभरणवान् । शरद्राकानाथप्रतिमवदनः श्रीमुरलिकां वहन्...