Sri Lakshmi Narasimha Stotram

श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र || Lakshmi Narasimha Stotram

श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र || Sri Lakshmi Narasimha Stotram श्रीमत् पयॊनिधिनिकॆतन चक्रपाणॆ भॊगीन्द्रभॊगमणिरञ्जितपुण्यमूर्तॆ । यॊगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपॊत लक्ष्मीनृसिंह मम...