Sri Narasimha Giri Ashtottara Shatanama Stotram

श्री नृसिंह गिरि अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Narasimha Giri Ashtottara Shatanama Stotram

श्री नृसिंह गिरि अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Sri Narasimha Giri Ashtottara Shatanama Stotram ब्रह्मवर्ण समुद्भूतो ब्रह्ममार्गप्रवर्द्धकः । ब्रह्मज्ञानसदासक्तो व्रह्मज्ञानपरायणः ॥...

Runa Vimochana Narasimha Stotram || ऋण विमोचन नृसिंह स्तोत्रम्

देवकार्य सिध्यर्थं सभस्तंभं समुद् भवम । श्री नृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये ॥ लक्ष्म्यालिन्गितं वामांगं, भक्ताम्ना वरदायकं । श्री नृसिंहं महावीरं...