Sriram

अहिल्या कृत श्रीराम स्तोत्र || Ahalyakruta Srirama Stotram

अहिल्या कृत श्रीराम स्तोत्र || Ahalyakruta Srirama Stotram अहो कृतार्थाऽस्मि जगन्निवास ते पदाब्जसंलग्नरजःकणादहं। स्पृशामि यत्पद्मजशङ्करादिभि-र्विमृश्यते रन्धितमानसैः सदा ॥१॥ अहो विचित्रं...